Tarifai

   


Elektros energijos jėgainėms, naudojančioms saulės energiją supirkimo tarifai 2012-iems metams:

Supirkimo tarifai integruotoms į pastatą jėgainėms (kai jėgainės montuojamos į pastatą ir naudojamos kaip dalinis pastato paviršius, visiškai pakeičiantis atitinkamą pastato stogo ar sienos plotą):

  ĮG ≤ 30 kW Supirkimo tarifas 1,80 Lt/kWh 
  30 < ĮG ≤ 100 kW Maksimalus tarifas     1,66 Lt/kWh
  ĮG > 100 kW Maksimalus tarifas 1,28 Lt/kWh
        
Supirkimo tarifai neintegruotoms į pastatą jėgainėms:
  ĮG ≤ 30 kW Supirkimo tarifas 1,44 Lt/kWh 
  30 < ĮG ≤ 100 kW Maksimalus tarifas      1,33 Lt/kWh
  ĮG ≤ 100 kW Maksimalus tarifas 1,04 Lt/kWh

ĮG - įrengtoji galia.