Naudinga informacija

   

Į vieną kvadratinį metrą Lietuvos teritorijoje per metus krinta vidutiniškai apie 1000 kWh/m2. Šiuolaikinių fotoelektrinių saulės modulių efektyvumo keficientas yra apie 15-18%, todėl vidutinis pagaminamos elektros energijos kiekis per metus - 150-180 kWh/m2 (neįvertinus nuostolių įrenginiuose). Nors tai nemažas energijos kiekis, tačiau jis labai netolygiai pasiskirstęs metų laike, nes lapkričio, gruodžio ir sausio mėnesiais vidutinis energijos kiekis sudaro tik apie 10% metinio saulės generuojamo energijos kiekio. Taigi prijungus Jūsų saulės jėgainę prie elektros energijos tinklų ir parduodant energiją Jūsų gaunamos pajamos iš saulės energijos tiesiogiai priklausys nuo pasirinktų saulės modulių charakteristikų bei jėgainės ploto.  
Saulės energijos potencialas fotoelektrinėms Lietuvoje:
Saulės energijos potencialas fotoelektrinėms Europos Sąjungos valstybėse:
Įrengtų fotoelektrinių galia Europos Sąjungoje (EU-22):


Saulės energijos krintančios į pasirinktą tašką skaičiuoklė:


Veiklą elektros energetikos sektoriuje reglamentuojantys teisės aktai